W głębi klatka D, 20 stycznia 2013

Wróć do Stan prac budowlanych 20 stycznia 2013

W głębi klatka D, 20 stycznia 2013

Widać postęp w budowie – poziom 1. piętra

Komentarz inżyniera:

Trwa montaż zbrojenia prętami metalowymi w celu zalania betonem i utworzenia monolitycznej struktury stalowo-betonowej tzw. żelbetu. W tym przypadku stropu. Częściowo zakryty strop w miejscach, gdzie byłby utrudniony dostęp do usunięcia śniegu podczas betonowania.

Opisy zdjęć opracowane są przez inżyniera budownictwa z firmy Twój Dom Sp. z o.o.