Plac budowy, miejsce na kolejny etap, 20 stycznia 2013

Wróć do Stan prac budowlanych 20 stycznia 2013

Plac budowy, miejsce na kolejny etap, 20 stycznia 2013

W tym miejscu powstanie kolejny budynek Osiedla Espresso.

Komentarz inżyniera:

Materiał zgromadzony na placu budowy (prawdopodobnie bloczki betonowe do murowania ścian).

Opisy zdjęć opracowane są przez inżyniera budownictwa z firmy Twój Dom Sp. z o.o.