Druga część budowy

Wróć do Stan prac budowlanych na koniec września 2012

Druga część budowy

Tutaj będzie w przyszłości stał kolejny budynek w tym etapie

Komentarz inżyniera:

Przygotowanie dróg dojazdowych do obsługi materiałów (głównie beton i stal) do wbudowania w stan surowy otwarty piwnic.

Opisy zdjęć opracowane są przez inżyniera budownictwa z firmy Twój Dom Sp. z o.o.