Prace przy wykopie

Wróć do Stan prac budowlanych w pierwszej połowie września 2012

Prace przy wykopie

Komentarz inżyniera:

Wywóz gruntu. Częściowe (w głębi zdjęcia po lewej stronie) wykonanie ścian fundamentowych piwnic do poziomu "0".

Opisy zdjęć opracowane są przez inżyniera budownictwa z firmy Twój Dom Sp. z o.o.