Petycja w sprawie utworzenia Parku Zielone Odolany

Stało się. 17 listopada 2014 na terenie parku rozpoczęły się prace budowlane.
Dokonano wycinki drzew, ogrodzono teren budowy.
Zieleń zostanie zamieniona na beton i stal. Park na Woli przestał istnieć.

Warszawa, 25.06.2021

Twoje imię i nazwisko
Twój adres zamieszkania
Twój adres e-mail

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m. st. Warszawy

Pani Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Pani Ewa Malinowska-Grupińska
Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy

PETYCJA W SPRAWIE UTWORZENIA PARKU ZIELONE ODOLANY

Decyzje organów miejskich m. st. Warszawy w zakresie zabudowy terenu pomiędzy ulicami Wolską, Karlińskiego, Sowińskiego i Jana Kazimierza doprowadziły do zmiany przeznaczenia tego terenu oznaczonego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy jako obszaru zieleni urządzonej (ZP1) oraz będącego głównym powiązaniem przyrodniczym pomiędzy obszarami systemu przyrodniczego Warszawy. Stało się tak także wbrew konsultacjom społecznym przeprowadzonym przez Urząd Dzielnicy Wola w 2010 roku, w wyniku których Urząd Dzielnicy zaplanował zagospodarowanie rzeczonego terenu na park miejski z funkcjami rekreacyjno-sportowymi.

  • Sprzeciwiam się wydawaniu warunków zabudowy tego terenu wbrew założeniom Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy, a w szczególności:

    • Sprzeciwiam się wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy w kierunku budownictwa mieszkaniowego, biurowego czy usługowo-handlowego na tym terenie,

    • Sprzeciwiam się przekazaniu jednej z działek Archidiecezji Warszawskiej ze wskazaniem sakralnego celu użytkowania oraz budowie kościoła na tej działce,

  • Apeluję o konsekwencję w podejmowaniu decyzji w kierunku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Odolan wyrażonych we wspomnianych na wstępie konsultacjach społecznych, rewitalizację rzeczonego terenu oraz urządzenie na nim parku.

Obecnie Odolany są rejonem Warszawy gdzie powstaje najwięcej nowych mieszkań. Co roku do nowych osiedli wprowadza się kilkuset mieszkańców. Wśród nich jest wiele małżeństw z dziećmi. W ciągu kilku najbliższych lat liczba mieszkańców Odolan wzrośnie o kilka tysięcy. Tym mieszkańcom miasto nie oferuje obecnie dobrze urządzonej przestrzeni zielonej.

Petycja została zatrzymana. 369 osób wysłało petycję drogą elektroniczną.

Ankieta

W której klatce Osiedla Espresso zamieszkasz?

  • Zanim zapiszemy Twój głos, odowiedz na pytanie - jak nazywa się centrum handlowe położone najbliżej osiedla?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...
Zapisz się do newslettera
Będziesz musiał/-a aktywować subskrypcję klikając na link, który wyślemy Ci w wiadomości e-mail.