Espresso 2 i 3 – stan prac budowlanych 20 grudnia 2015

Na Espresso 2 trwają wykończenia wewnątrz budynku oraz porządkowanie terenu (głównie na patio). Poprawki wymagała elewacja mniejszego budynku od strony patio. Tam po zdemontowaniu rusztowań, po kilku dniach pojawiły się ponownie. Większa część obu budynków ma jednak ukończoną elewację. Instalatorzy pracują także na dachu przy montażu wentylacji, a glazurnicy wykładają gresem balkony. Odbiory mieszkań za mniej niż pół roku, warto zwrócić szczególną uwagę na stolarkę okienną.

Konstrukcja Espresso 3 ma już parter, trwają prace na pierwszym piętrze. Równocześnie budowana jest droga przy ul. Hubalczyków. Tam powstaje także zatoczka z ogólnodostępnymi miejscami do parkowania co zapewne przyda się przyszłym mieszkańcom jak i gościom wszystkich etapów Osiedla Espresso.

Zapisz się do newslettera i dostawaj powiadomienia o aktualizacjach na Blogu.

Tagi: , ,
Napisano w Budowa, II etap budowy, III etap budowy
Jeden komentarz dla “Espresso 2 i 3 – stan prac budowlanych 20 grudnia 2015
 1. Ben pisze:

  Przebudowa Centrum Handlowo-Usługowego „Fort Wola” przy ul. Połczyńskiej 4 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  Warszawa, 26.02.2016 r.

  OŚ-IV-UI.6220.56.2015.PBO
  Nr pisma w sprawie:27

  INFORMACJA
  o wydaniu decyzji

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), informuję, że została wydana decyzja nr 179/OŚ/2016 z 18 lutego 2016 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.56.2015.PBO o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Centrum Handlowo-Usługowego „Fort Wola” zlokalizowanego na dz. ew. nr 23/4, 23/5, 24, 28, 32, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 45/2, 46/2, 22, 23/2, 23/3, 25/2, 25/4, 25/5, 27, 39, 41, 46/3, obręb 6-07-09 przy ul. Połczyńskiej 4 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na wniosek MAYLAND REAL ESTATE Sp. z o.o., złożony 31 lipca 2015 r.
  Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. 414, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. 8.00 – 16.00.

  Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
  Stanisław Kirejczyk
  Główny Specjalista
  w Biurze Ochrony Środowiska

  link do informacji: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmio…a_m_st__Wa.htm

Ankieta

W której klatce Osiedla Espresso zamieszkasz?

 • Zanim zapiszemy Twój głos, odowiedz na pytanie - jak nazywa się centrum handlowe położone najbliżej osiedla?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...
Zapisz się do newslettera
Będziesz musiał/-a aktywować subskrypcję klikając na link, który wyślemy Ci w wiadomości e-mail.